ที่ตั้ง (Location)

วัดพุทธมหาธาตุ ไอร์แลนด์
โทร : 089-464-1938
The Culture of Thai Buddhist Centre of Republic of Ireland.
43 Upper Cork St. Mitchelstown, Co.Cork.
Tel : 089-464-1938

 

 

Advertisements