ประวัติวัดพุทธมหาธาตุ

วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
สาขาวัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี สหราชอาณาจักร

ประวัติความเป็นมา

วัดพุทธมหาธาตุ เดิมชื่อว่า วัดมหาธาตุไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ที่ 23A Kickham St., Carrick-On-Suir, Co. Tipperary, Rep of Ireland. ซึ่งมีคุณเกศินี Walsh และสามี ผู้ให้บ้าน (ยังไม่มีการเช่า) และจัดทำกิจกรรมมีการบวชเนกขัมมะจาริณี ๓ ครั้ง เป็นต้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ซึ่งมีพระปัญญาพุทธิวิเทศ (ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) พระมหารำไพ ฐิตธมฺโม และพระมหาอุดร อุตตมวังโส ผู้นำพาจัดทำกิจกรรม

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พระปัญญาพุทธิวิเทศ (พระมหา ดร.เหลา ปัญญาสิริ) ได้ส่งพระมหารำไพ ฐิตธมฺโม ไปอยู่ประจำที่บ้านหลังนั้น โดยมีการตกลงกันด้วยการเช่าบ้านในราคาเดือนละ ๕๐๐ ยูโร ค่าน้ำไฟต่างหาก

ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ในย้ายออกจากบ้านหลังนั้น เพราะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยกับการจัดกิจกรรมทางพระศาสนาในวันสำคัญๆ เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น สถานที่มีความคับแคบ เมื่อเวลามีญาติโยมมาทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่นั้นไม่เพียงต่อจำนวนคนที่มาทำบุญ จึงจำเป็นต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมใหม่ และย้ายออกจากสถานที่นั้น ในขณะกำลังดำเนินการหาสถานที่ใหม่อยู่นั้น ได้มีโยมใจบุญท่านหนึ่งได้อารธนาพระอาจารย์ ไปพำนักอยู่ที่บ้านของโยมเอง และได้ถวายอาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ทุกวัน และก็ยังมีโยมใจบุญอีกท่านหนึ่งได้ส่งบุตรของตัวเองมาพักเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยเป็นเวลา ๑ เดือน ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนนั้นก็มีญาติโยมอื่นๆ อีกมาถวายภัตตาหาร เพล ตามกำลังศรัทธา พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ย้ายออกจากบ้านโยมผู้ใจบุญไปอยู่สถานที่ใหม่กว้างขวาง และเหมาะสมแก่การจัดกิจกรรม นั่นก็คือ Renny House, Ballyhooly, Fermoy, Co.Cork, Rep.of Ireland. เป็นบ้านให้เช่าในราคาเดือนละ ๖๕๐ ยูโร จนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่นั้นมาวัดมหาธาตุไอร์แลนด์ ก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี สหราชอาณาจักร จึงเติมคำว่า “พุทธ” เป็นนามมงคลเผื่อในโอกาสข้างหน้ามีการขยายสาขาออกไปอีกก็จะมีคำว่า “ธรรม” อย่างไรก็ตามวัดนี้ในปัจจุบันก็เป็นวัดสาขาของวัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี สหราชอาณาจักร และมีพระมหารำไพ ฐิตธมฺโม (แก่นกุล) เป็นประธานสงฆ์ และคณะกรรมการที่ร่วมกันก่อตั้งวัดขึ้นมาอีก ๑๐ ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

๑. Phramaha Rumpai Kaenkul, Abbot
๒. Mr. David Joyce, PRO
๓. Mr. Saithong Singsamran, Trustee
๔. Mrs. Sairung kennedy, President
๕. Mr. Sathian Thaweechai, Trustee
๖. Mrs. Thawin Saributdi, Trustee
๗. Mr. Paul Rigby, Secretary
๘. Mrs. Chureepron Conroy, Assistant Secretary
๙. Mrs. Saengjan Lyons, Treasurer
๑๐. Mrs. Wanphen Heebkaew, Assistant Treasurer

คณะกรรมการทั้ง ๑๐ ท่านนี้ เป็นกรรมการของ Charity และปัจจุบันนี้ วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้รับอนุญาตให้เป็น Charity ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศแล้ว โดยในนามว่า The Culture of Thai Buddhist Centre of Republic of Ireland ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน ๒๕๕๕/2012 เป็นวัดไทย และ Charity แห่งแรกในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ We are the first Thai Buddhist temple and charity of Republic of Ireland.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้ย้ายออกจาก Renny, Ballyhooly, Mallow (ที่เดิม) ไป 43 Upper Cork St., Mitchelstown, Co.Cork คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า สะดวกในการคมนาคม ถึงแม้ว่า จะอยู่ในเมืองก็ตาม และอีกอย่างเมื่อเราจะการมีงานเช่น งานสงกรานต์หรืองานบุญกฐิน เราก็สามารถที่จะไปเช่า Hall ได้ และก็อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ตั้งวัด (ใช้เวลาเดินจากวัดประมาณ ๕ นาที่)

Advertisements