อย่าเป็นทุกข์ให้โง่

1ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป แล้วเราจะทุกข์ทำไม

Advertisements