Freer Family

Freer Family 

Mr.Daren โยมน้อย และ ด.ช.เลียม เฟรียร์ มาทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครบรอบวันตาย 9 ปี ให้แก่คุณแม่ สำราญ บุญมี บริจาค เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้าน จำนวน 50 ยูโร และเป็นครอบครัวแรกที่มาทำบุญหลังจากได้ทำอาสน์สงฆ์เสร็จแล้วเมื่อวานนี้ ขอบุญกุศลอันนี้ที่ได้ทำมาแล้ว จงไปถึงแก่คุณแม่สำราญ บุญมี ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสูปรโลกเบื้องหน้า ถ้ามีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นตลอดกาลนานเทอญฯ และขอให้ครอบเฟรียร์ จงมีแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้เป็นอันแรกๆ เหมือนมาทำบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญฯ

Advertisements

The people from Cork working at Temple

The people from Cork working at Temple

ขออนุโมทนา กับ คุณสมบัติ ใต้คีรี (บัติ) คุณโชติกา พรถิระวัฒนา (พร) คุณอนุรดี วิเศษหอม (อ้อม) คุณชาญชัย สนิทชน (บอล) คุณพจาลย์ จันทิมา (จีน) คุณ กนกพร ขจรสมบัติ (หน่อย) และ Mr.Charlie Faul ญาติโยมมาจาก Cork มาเตรียมงาน พุทธชยันตี เฉลิมฉลองการตรัสรูธรรมของพระพุทธเจ้าครบ 2600 ปี และเตรียมงาน บวชชีพราหมณ์ วันที่ 1-5 มิถุนายน 2555/2012 ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ สุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญฯ

Baanna Thai Restaurant Cork

Baanna Thai Restaurant Cork

คุณวรวิทย์+คุณสุขศรี พรวัฒนา เจ้าของร้านอาหาร บ้านนาไทย Cork บริจาค 100 ยูโร และถวายเครื่องสังฆทาน คุณกนกพร ขจรสมบัติ คุณสิริขวัญ มิ่งขวัญ และนายณัฐพล พิศาลวาเลิศ บริจาค 20 ยูโร อุทิศให้ แม่อุ๊ยหลาน นายเข่ง นายแทน มิ่งขวัญ ขอให้เจ้าของรายชื่อที่ได้เอ่ยนามมาแล้วในข้างต้น จงเป็นผู้รวยทรัพย์ คำว่า ไม่มี อย่าได้ยิน ขอให้แต่ความสุขกาย สบายใจ โดยทั่วหน้ากันทุกคนเทอญฯ — at Fermoy, Cork

Watbuddhamahadhatu Temple

วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย
บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
บ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย
บ้านกับวัดถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง

วันวิสาขบูชา – ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน

วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (2012) วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ เดือน ๗ เป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก คือว่า เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครบ ๒๖๐๐ ปี

เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษาทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพา หลังจากนั้นพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษาทรงออกผนวช ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา เป็นเวลา ๖ ปี ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นเวลา ๒๖๐๐ ปีพอดี

ฉะนั้นในวันวิสาขบูชาโลกนี้ พุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงให้ความสำคัญ เป็นวันสำคัญ และจึงจัดให้มีการทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และ ปฏิบัติธรรมขึ้น ณ วัดพุทธมหาธาตุ Renny, Ballyhooley, Fermoy, Co. Cork

กำหนดการวันวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555/2012 (ตรงกับวันขึ้น15 เดือน 7)

เวลา 10.30 น. ญาติโยม รวมกันที่วัด ถวายพรพระ,ตักบาตร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เป็นสังฆทาน รับพร กรวดน้ำ
ญาติโยมที่มาทำบุญร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 12.30 น. ฟังธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง วันวิสาขบูชา
ถวายกัณฑ์เทศน์ ถวายสังฆทาน รับพร กรวดน้ำ
เวลา 18.00 น. ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ฟังบรรยายธรรม
เวลา 21.00 น. พิธีเวียนเทียน เสร็จพิธี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ญาติโยมที่จะเดินทางไปวัดโปรดตรวจสอบเส้นทางให้ดีก่อนออกเดินทาง  ญาติโยมจะถวายสังฆทานจะนำไปเองก็ได้ หรือไปเช่าบูชาที่วัดก็ได้  ดอดไม้ธูปเทียนทางวัดจะจัดไว้ให้หรือจะนำไปเองก็ได้

ติดต่อสอบรายละเอียดได้ที่ : พระมหารำไพ แก่นกุล 089-464-1938, 0253-9790 และคณะกรรมการวัด