ร้านอาหารบ้านนาไทย Cork

ร้านอาหารบ้านนาไทย Cork

Bannathai Restaurant offered food to the monk in the morning and in the afternoon.  They also took the monk back to the temple and joined evening chanting.  People who celebrated at this merit ceremony at Bannathai Restaurant were Mr. Ken และสภาพรรณ คอสเทลดล (ลูกหยี) บริจาค 10 ยูโร Seanus + ชาลิสา Ualcahy บริจาค 20 ยูโร คุณลำภู+Mr.Thomas + Brian+Sessica Kelleher บริจาค 20 ยูโร คุณกนกพร ขจรสมบัติ ด.ช.นัฐพงศ์ วงษ์เสถียร ขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริจาค 20 ยูโร คุณจันศรี บริจาค 20 ยูโร คุณศิริขวัญ มิ่งขัวญ อุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวร บริจาค 20 ยูโร คุณอัญญา ออร์เลล์ แม็กชอน ขออุทิศให้นายการุณ รัตนพิศาลกุลและครอบครัว และเจ้ากรรมนายเวร บริจาค 20 ยูโร ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 ยูโร คุณสุปราณี จัยชนะ(แจง) ศรีเทพ Thaimasase Crinic ขออุทิศให่้แก่ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริจาค 20 ยูโร คุณทนงศักดิ์ จันทิมา คุณพจมาลย์ จันทิมา ด.ญ.พิชญาภา จันทิมา อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร บริจาค 20 ยูโร พี่ชาติ+นุ่น บริจาค 20 ยูโร คุณภาวินี ไมล์ส อุทิศส่วนกุศลให้ญาติล่วงลับไปแล้ว คือ นายเหนา มั่นสงค์ นายณรงค์ เงินเนื้อดี บริจาค 20 ยูโร ขออนุโมทนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s