กลับมาถึงวัดเรียบร้อยแล้ว

เจริญพรญาติโยม อาตมภาพพระมหารำไพ แก่นกุล ได้อกลับมาถึงวัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยคุณวันเพ็ญหีบแก้ว (แอนเฟอร์มอย) ไปรับ พร้อมลูกชายของโยม ๑ คน และจะขอแจ้งกำหนดการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเป็นทางการดังนี้

กำหนดการ

วันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘/๘)
เวลา๑๐.๐๐ น. พิธีปลงผมนาคสามเณร
พิธีขอขมาผู้มีพระคุณ
เวลา๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น.ญาติโยมที่ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา๑๓.๐๐ น.พิธีบรรพชาสามเณร
ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่ พระอุปัชฌาย์
ผู้ปกครอง และ ญาติโยมที่มาร่วมงาน กรวดน้ำรับพร
เสร็จพิธี (ร่วมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก)

Advertisements