ข่าวการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนคร้้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

ขอเชิญญาติโยมที่อยู่ใกล้และไกลเมื่อได้ทราบข่าวการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนคร้้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ แล้วก็ช่วยบอกต่อๆ กันไปแชร์กันไปเยอะๆ และไปร่วมอนุโมทนาในการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ด้วยกันและไปร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์พร้อมกัน กับการที่เราทั้งได้มีวัดและมีสามเณรเป็นครั้งแรกของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ขออนุโมทนาสาธุ พระมหารำไพ แก่นกุล

Advertisements