อุทิศส่วนกุศล

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา คุณบุญยิ่ง(คุณนายแดง) สัจจวรณ์ กรีสันและMr.Patrick Gleeson ได้ทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อประทุม สัจจรรณ์ ณ ที่บ้านของโยมเปิ้ล และได้ถวายปัจจัยแก่พระมหารำไพ เพื่อเป็นค่าพาหนะไป ประเทศ อังกฤษ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐ ยูโร จึงได้ขออนุโมทนากับบุญกุศลส่วนนี้จงสำเร็จแก่ผู้ที่วายชนม์ที่เอ่ยนามแล้วนั้นด้วยเทอญฯ

Advertisements