เปิดตู้รับบริจาค

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โยมวันเพ็ญ หีบแก้ว เปิดตู้รับบริจาค และ ได้เงินเป็นจำนวน ๑๕๐ ยูโร ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้บริจาคหย่อนในตู้เพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบ้านและอื่นๆ สาธุ

Advertisements