คำคมให้คิด ได้ชีวิตเป็นสุข

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Rewadee Riordan’s House

I would like to congratulate the Riordan family, Mrs. Rawadee and Mr. Stephen, Mr. Michael on the occasion of celebrating their Birthdays. They donated 50 Euro to support the Temple and offered another 100 Euro toward the monk’s own expense.

คุณอุไรวรรณ และโยธิน ผันพิทักษ์ อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร บริจาค ๒๐ ยูโร (Ms. Uraiwan and Mr. Yothin Phanpitak donated 20 Euro, merit making towards their karmic fellows)

แม่นิกร พ่อนิรันดร์ คุณขนิษฐา สามารถ อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร บริจาค 50 ยูโร (Khun Mae Nikorn, Khun Phor Nirun and Khun Khanitha Samart donated 50 Euro, merit making towards their karmic fellows)

ลำภู (Khun Lumpoo) + Thomas + Brian + Jessica Kelleher donated 10 Euro.

Sean and Mary Ellen Lyons donated 20 Euro, merit making towards Mr. Jerry Lyons.

โยมพรนภา (ใหม่) วิลเลี่ยม สุนิสา นาตาลี O’Connor อุทิศให้พ่อประเสริฐ แม่จุฬา ประชุมชัย บริจาค ๒๐ ยูโร (Khun Pronnapha (Mai) and Mr. William, Sunisa, Nathalee O’Connor donated 20 Euro, merit making toward Father Prasert and Mother Jula Prachumchai

คุณสมร พาพิมพ์ อุทิศให้พ่อนารี แม่สิม พาพิมพ์ บริจาค ๒๐ ยูโร (Khun Samorn Papim donated 20 Euro, merit making towards Father Naree, Mother Sim Papim)

ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งปรารถนาไว้แล้วตั้งใจแล้วและกระทำแล้ว จงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านทั้งหลาายมีความสุขสมหวังตลอดไปเทอญฯ

May all the merits that you all have made grant you all success and happiness.

โยมจากลิมเมอร์ริค – Laypeople from Limerick came to make merit at the Temple.

ขออนุโมทนากับ Mr.Paul Rigby โยมก้อย โยมสมบัติ ใต้คีรี โยมโชติกา พรถิรวัฒนา โยมชาญชัย โยมทองเพชร นายธีรเชษฐ์ สนิทชน โยมกนกพร ขจรสมบัติ โยมทุมพร เลตัน โยมอำนวย โยม ณัฐกมล วิเศษหอม พร้อมครอบครัว ถวายอุปกรณ์ สำนักงาน เช่น เครื่องปริ้น เครื่องทำลายเอกสาร อาหาร และชั้นวางรองเท้า นอกจากนี้ยังถวายปัจจัยให้พระอาจารย์ใช้เป็นส่วนตัว

ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งตั้งใจแล้วทำแล้ว จึงเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านและครอบครัวของท่านจงประสบแต่ความสำเร็จและความสุขความเจริญด้วยเทอญฯ

Laypeople from Limerick came to make merit at the Temple.

Anumothana, Mr Paul Riby, Khun Koy, Khun Sombat Taikiree, Khun Chotika Pronthirawattana, Khun Charnchai, Khun Thongpetch, Khun Teeradej Sanitchon, Khun Kanokpron Kajonsombat, Khun Thumpron Laytun, Khun Amnuay, Khun Nattakamol Wisethorm and family .. They donated office equipment, printer, document shredder, shoe rack and foodstuffs.  They also donated some funds for the Monk’s personal use.

May the merits that you all have made grant you and your family prosperity, success and happiness.

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญร่วมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญร่วมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกัน ฉลองครบรอบวันเกิดของลูกชายด้วยและของโยมด้วย ที่บ้านของ Mrs.Rawadee (โยมแพร) 16 Walnut Court, Kennedy Park, Limerick ตั้งเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหายทุกๆ คนไปร่วมในงานบุญกุศลครั้งนี้ด้วยกัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

On 26th August, 2012, please join the Give Alms Service on the occasion of celebrating the Birthdays of Mrs. Rawadee (Prae) and her son at 16 Walnut Court, Kennedy Park, Limerick from 10 o’clock onward.

All are welcome to join the merit service.