การเติมน้ำมันตะเกียง

การเติมน้ำมันตะเกียง โดยอุปมาอุปไมยว่า ชีวิตเราเหมือนตะเกียง จะดับ ก็เพราะใส้ตะเกียงหมดหรือ ชำรุด หรือ น้ำมันตะเกียงหมด น้ำมันตะเกียงในที่นี้คือ บุญ

๑. ทำบุญด้วยความเต็มใจ  เมื่อจิตเกิดเป็นกุศล มีความเต็มใจ จงทำบุญ หรือปวารณา ว่าจะทำบุญ ตามความพร้อมในขณะนั้น เมื่อถึงเวลาที่บุญจะให้ผล ( กาลสมบัติ ) บุญจะส่งผลให้ตาม เจตนาที่เป็นกุศลเต็มที่โดยพลันโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่ถ้าทำบุญอย่างเสียมิได้ หรือด้วยความ ลังเล ผัดผ่อน เสียดาย ผลบุญที่ได้รับก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ฉับพลันเหมือนใจของเรา ที่ลังเลเช่นกัน

๒. ทำบุญด้วยความศรัทธา  ศรัทธาที่ว่านี้ ต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล ที่เรียกว่าศรัทธา บริสุทธิ์จากกิเลส ผลบุญจากการที่ทำบุญอย่างศรัทธาที่มีเหตุผลนี้ จะเกิดปัญญาในการทำบุญ ปัญญาในการรู้รักษาตัวรอด ปัญญาในการหาบุญได้ ใช้บุญเป็น แม้ชาตินี้ยังฐานะไม่ดีนัก ก็สามารถ อยู่อย่างสุขสบาย ในการทำมาหากินไปได้ ไม่ฝืดเคือง ตรงข้ามกับผู้มีทรัพย์มาก แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ ทรัพย์ในการทำบุญ คือ ไม่มีปัญญาที่จะใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดบุญ ดังคำกล่าวที่ว่า ” บุญมาปัญญาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก บุญไม่มา ปัญญาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย ”

๓. ทำบุญให้ถูกบุญ คือ การทำบุญให้ถูกสถานที่ และบุคคล เพื่อเป็นเนื้อนาบุญ เช่น ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงธรรมปฏิบัติ และผู้มาปฏิบัติขัดเกลากิเลส เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ ที่มีวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัท

บุญที่บุคคลได้ตั้งใจกระทำทั้ง ๓ ประการนี้ บุญย่อมส่งผลตามเจตนาอย่างเต็มเปี่ยม ปรุงแต่งให้เกิดในภพภูมิที่ดี เกิดในปฏิรูปเทศ มีปัญญาเจริญรุ่งเรืองในบวรพุทธศาสนาฝ่าย สัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s