Merit making at Banna Thai Restaurant, 15 Maylor St., Cork

Merit making at Banna Thai Restaurant, 15 Maylor St., Cork, on 24th February, 2013

รายนามผู้ร่วมบริจาคและอนุโมทนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล
1. คุณสุขศรี + วรวิทย์ พรวัฒนา บริจาค 120 ยูโร
2. Bunyanut and Finbarr donated by €20 อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
3. คุณประภัสสร ชุติมันต์ ธันย์ชนก ภมรเมทินี บริจาค 10 ยูโร
4. คุณสุมาลี และครอบครัว Lyncn บริจาค 10 ยูโร
5. คุณชลชาติ สกุลทรัพย์วัฒนา ภารดา สดดาวัลย์ เมย์ บริจาค 10 ยูโร
6. Ms. Eileen Collins donated by € 20
7. คุณโทนี่ เมอร์ฟี่ และครอบครัว บริจาค 30 ยูโร
8. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 10 ยูโร
9. คุณรจนา โอมาโฮนี่ พร้อมครอบครัว บริจาค 5 ยูโร อุทิศให้พ่อ หนูกัน เตมาชิด
10. คุณกมลชนก บราวน์และครอบครัว ถวายปัจจัยพระอาจารย์ 20 ยูโร
11. คุณเสริม (นา) ถวายปัจจัยพระอาจารย์ 10 ยูโร
12. นางทุมพร เลตัน บริจาค 20 ยูโร อุทิศให้ คุณแม่สมร และเจ้ากรรมนายเวร
13. คุณอารมณ์ (พี่รุ่ง) ปัญญา และครอบครัว บริจาค 10 ยูโร
14. นายโอเว่น, นางตุ๊กตา, ด.ช.สก๊อต ทูมี่ และ ด.ญ.ทรายมณี มูลติ บริจาค 10 ยูโร อุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวร
15. คุณบุษรา มัครมย์ บริจาค 20 ยูโร อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
16. นางสิริขวัญ มิ่งขวัญ, นายณัฐพล พิศาลวาเลิศ บริจาค 20 ยูโร อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
17. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 30 ยูโร อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
18. ด.ช.อภิรักษ์ + นายคุณากร พรมชมชา, สิริรักษ์ วอลซ์และครอบครัว บริจาค 10 ยูโร อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
19. ด.ญ.พลอยไพลิน พลศักดิ์ บริจาค 5 ยูโร
20. คุณจีรนันต์ โนคำ พร้อมครอบครัว บริจาค 10 ยูโร อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ
21. คุณลัดดาวัลย์ เขม่นจันทร์ – Mr.Damien White (Newcastlewest) บริจาค 30 ยูโร

อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ มารดา-บิดา ผู้มีพระคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งสอง และพี่น้องญาติมิตร ผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ คน และขออุทิศส่วนกุศลไปยัง บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย และผู้มีพระคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วทุก ๆ ท่าน อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งสิ้น ทุกภพ ทุกภูมิ ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ขอท่านทั้งหลายทั้งมวล จงมารับเอาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้นี้ด้วยเทอญฯ

อาตมภาพในนามพระสงฆ์ขออำนวยอวยพรให้โยมทุก ๆ คนที่ได้ถวายภัตตาหารเพลก็ดี ถวายสังฆทานก็ดี ได้ไหว้พระสวดมนต์ก็ดี และที่มาก็ดี ไม่ได้มาก็ดี จงเป็นผู้มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ปรารถนาสิ่งใด ถ้าไม่เหลือวิสัย และไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมแล้วไซร้ ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จ ๆ ดั่งมโนรสปรารถนาทุกประการเทอญฯ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีงานบุญประเพณีปีใหม่ไทย ม่วนซื่นวันสงกานต์ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ (2013)

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีงานบุญประเพณีปีใหม่ไทย ม่วนซื่นวันสงกานต์ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ (2013)
ทอด ณ วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 43 Upper Cork Street, Mitchelstown, Co. Cork
เพื่อสมทบทุนสร้างวัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทางวัด ขอเจริญพร ขออนุญาต แจ้งชื่อ-นามสกุล ร่วมเป็นคณะกรรมการผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ผ่านเฟสบุ๊คนี้ แล้วจะนำชื่อ-นามสกุลพิมพ์หน้าซอง ส่งกลับไปยังท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะกรรมการทุกๆ คน
คุณสายรุ้ง เคนเนดี้ ประธานศูนย์ โทร. 086-0668233
คุณสายทอง (แจ็ค) สิงห์สำราญ โทร. 086-2436787
คุณเสถียร (กบ) ทวีชัย โทร. 089-4587587
คุณถวิล (หวิน) สารีบุตรดี โทร. 089-425-1966
คุณโชติกา (พร) พรถิรวัฒนา โทร. 086 2102898
คุณชุลีภรณ์ (นิดหน่อย) คอนรอย โทร. 089-4643833
Mr. Paul Rigby เลขธิการศูนย์ฯ โทร. 086-3547490
พระมหารำไพ แก่นกุล ประธานสงฆ์วัดพุทธมหาธาตุ

At Nakon Thai Restaurant, Tramway House, Douglas, Cork

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ร้านอาหาร นครไทย Douglas, Cork คุณสินีรัตน์ สุทิน เจ้าของร้าน ได้นิมนต์พระมหารำไพ แก่นกุล ไปเจริญพระพุทธมนต์ และได้ทำบุญใส่บาตร ถวายภัตตาเพล ถวายสังฆทานแล้ว และขออนุโมทนาแด่คุณ สินีรัตน์ สุทิน + ครอบครัว + ญาติ ๆ ทุกคน และลูกน้อง บริจาค ๒๐๐ ยูโร
John Briggs, Ramphrav Walsh, Jessica Walsh and family donated € 50
Porntip + Sean-Scott-Baird พร้อมครอบครัว บริจาค ๕๐ ยูโร
คุณเอื้อมพร คุมาริน อาดาสร์ ซันนาทัมปิ บริจาค ๒๐ ยูโร
Mikoslav + Nocl donated € 20
น.ส.วิไลลักษณ์ ขันดี บริจาค ๒๐ ยูโร
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค ๒๐ ยูโร
ครอบครัววอลช์ บริจาค ๑๐ ยูโร
Pannapa + Fabio พร้อมครอบครัว บริจาค ๕๐ ยูโร
ขอให้ท่านที่ได้เอ่ยนามมาก็ดี ไม่เอ่ยนามก็ได้ จงเป็นผู้มีสุขภาพกายที่เข้มแข็ง มีจิตใจร่าเริง บันเทิงในบุญกุศล คิดนึกสิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปด้วยชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ ของให้สิ่งนั้นจงสำเร็จ ๆ ทุกประการเทอญฯ ขออนุโมทนา

This slideshow requires JavaScript.

ทำบุญวันคล้ายวันเกิด

ขออนุโมทนากับโยมบี Mallow ที่พาลูกสาวไปทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ น.ส.สุภิญญา (แอน) นาดวง ครบ ๑๖ ปี เบื้องต้นมีการถวายอาหารเพล ถวายสังฆทาน และบริจาค ๒๐ ยูโร
นอกจากนี้แล้วขออนุโมทนากับ คุณชุลีภรณ์ (นิดหน่อย) ทำอาหารมากันถวายเพล และนำครกไม้ขนาดใหญ่ของโยมที่อยู่ Limerick มาถวายแก่วัดพุทธมหาธาตุ เพื่อใช้สอยในงานและในโอกาสต่าง ๆ เมื่อวัดมีงาน
ขออนุโมทนาญาติโยมที่ไม่ได้เอ่ยนามมาแล้วข้างต้น จงเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีกัลยาณมิตร แม้นว่าคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใด ของให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุก ๆ ประการเทอญฯ

This slideshow requires JavaScript.

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๕๖

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๕๖
ม่วนซื่นวันสงกรานต์ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
วัดพุทธมหาธาตุ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยพุทธแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์
สถานที่ Hall Mitchelstown Co. Cork (เป็นสถานที่ตั้งใหม่ของวัด)
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้ชาวต่างชาติได้รับทราบและเรียนรู้
๒. เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่ตลอดไป
๓. เพื่อความสมัครสมานสามัคคีและสนุกสนานของคนไทยในไอร์แลนด์
๔. เพื่อเป็นทำนุการบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความรุ่งเรืองและมั่นคง
กำหนดการ
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ญาติโยมรวมกัน ณ สถานที่จัดงาน Hall Mitchelstown, Co. Cork
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร (เดินรับบิณฑบาตภายใน)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร
เวลา ๑๒.๐๐ น. ญาติโยมที่มาในงานร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีการภาคสนามดำเนินรายการไปตามลำดับ จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดงาน
ในงานมี ๑. ออกร้านขายของ ๒. สอยดาวการกุศล ๓. การแสดงโชว์ ๔. การประกวดนางสงกรานต์ ๕.รำวง และแด๊นซ์ โดยดีเจชื่อดัง
ร้านค้าขายของรับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐ ร้านเท่านั้น ร้านละ ๒๐ ยูโร รีบจองด่วน
ติดต่อ คุณแสงจันทร์ (พี่สาย) ไลออนส์ โทร. 087-1478118, 089-4548311
รับสมัครนางงามสงกรานต์ ๒ รุ่น อายุ ๕-๑๐ ปี, และ ๑๕ ขึ้นไป
ติดต่อคุณวันเพ็ญ (น้องแอนนี่) หีบแก้ว โทร. 087-9156266, 086-2279780
ประธานเปิด คุณกนกรัตน์ (พี่นิด) อุตตรนคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการทุก ๆ ท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คุณสายรุ้ง เคนเนดี้ ประธานศูนย์ โทร. 086-0668233
คุณสายทอง (แจ็ค) สิงห์สำราญ โทร. 086-2436787
คุณเสถียร (กบ) ทวีชัย โทร. 089-4587587
คุณถวิล (หวิน) สารีบุตรดี โทร. 089-425-1966
คุณโชติกา (พร) พรถิรวัฒนา โทร.086 2102898
คุณชุลีภรณ์ (นิดหน่อย) คอนรอย โทร. 089-4643833
Mr. Paul Rigby เลขาธิการศูนย์ฯ โทร. 086-3547490

ธรรมะอีก ๒ หมวดที่จะต้องใช้ควบคู่กับพรหมวิหารธรรม

ธรรมะอีก ๒ หมวดที่จะต้องใช้ควบคู่กับพรหมวิหารธรรม
[183] สังคหวัตถุ 4 (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คิดยึดเหนี่ยวจิตใจ และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี, หลักการสงเคราะห์ – bases of sympathy; acts of doing favors; principles of service; virtues making for group integration and leadership)
1. ทาน (การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน – giving generosity; charity)
2. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นทีรัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม- kindly speech; convincing speech)
3.อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์ คือขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม – useful conduct; rendering services; life of service; doing good)
4. สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี – even and equal treatment; equality consisting in impartiality, participation and behaving oneself properly in all circumstances)
D.III.152.232; A.II.32,248 A.IV. 218,363 ที.ปา.11/140/167;267/244; องฺ.จตุกฺก.21/32/42; 256/335; องฺ.อฏฺฐก.23/114/222; องฺ.นวก.23/209/377.
[190] อคติ 4 (ฐานอันไม่พึงถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไม่เที่ยงธรรม, ความลำเอียง- wrong course of behavior; prejudice)
1. ฉันทาคติ (ลำเอียงเพราะชอบ – prejudice caused by love or desire; partiality)
2. โทสาคติ (ลำเอียงเพราะชัง – prejudice caused by hatred or enmity)
3. โมหาคติ (ลำเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา – prejudice caused by delusion or stupidity)
4. ภยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว – prejudice caused by fear)
D.III.182,228; A.II.18 ที.ปา.11/176/196; 246/240; องฺจตกฺก.21/17/23
หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)