Merit making

ขออนุโมทนาแด่ คุณสุมิตรา คุณณัฐฏนิชา คุณนภัสกร น้องเซร่า เจน O’Shea บูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ (บูญผะเหวด) ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐ ยูโร ขอให้จงสุขสมหวังดังความตั้งใจทุกประการเทอญ

Advertisements

ขบวนการสร้างข่าวลือ

ขบวนการสร้างข่าวลือ
มักถูกสร้าง…โดย “คนที่เกลียด”
ส่งต่อ….โดย…”คนไม่คิด”
และ…ถูกเชื่อ…โดย…”คนหูเบา”

พุทธศาสนสุภาษิต

สณฺหํ คิรํ อตฺถวตึ ปมุญฺเจ อ่านว่า = สันหัง คิรัง อัดถะวะติง ปะมุนเจ 
แปลว่า = ควรกล่าววาจาไพเราะ และมีประโยชน์
อธิบายเพิ่มเติม
สำนวนไทยว่าไว้ ปากเป็นเอก เลขเป็นโท การพูดการจา เป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่จะพูดเราเป็นนายของคำพูด พอพูดไปแล้ว คำพูดนั้นเป็นนายเรา ฉะนั้นทุกๆ คนจงวิเคราะห์ให้ดีว่า ควรจะพูดหรือไม่ควรพูดในขณะนั้น ๆ เช่นพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือโมโห ถ้ารู้ตัวก็ไม่ควรพูดเสียจะดีกว่า เพราะถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังและผู้พูดเอง
ในพุทธวิธีครองใจคน ๔ ประการนั้นก็มีข้อที่ว่าด้วย วจีไพเราะ คือพูดเพราะ ๆ ทำให้คนฟังชื่นใจ และก็มีประโยชน์ต่อผู้พูดด้วย

วันนี้วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

1

**การตำหนิติเตียนผู้อื่น**

ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น  นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรม ไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนา มาทรมานอย่างไม่คาดฝัน  การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์  จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน  งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย  ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว  แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง

ธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พุทธศาสนสุภาษิต

มนาโป โหติ ขนฺติโก อ่านว่า = มะนาโป โหติ ขันติโก
แปลว่า = ผู้อดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่น
ขันติและโสรัจจะ เป็นธรรมที่ทำให้งาม ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน การดำเนินชีวิตประจำวัน เราจะต้องประสบพบกับอะไรต่ออะไรมากมาย ไม่ว่าอารมณ์ต่างๆ จะที่เข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ จึงใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยวิธีการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเถิด แล้วชีวิตจะเป็นสุข

Merit making

ขออนุโมทนาแด่ นาง วรรณิสา ฮัทชินสัน เป็นเจ้ากัณฑ์เทศน์ 100 ปอนด์
และนาง อลิสา อุดมกอง เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ 50 ปอนด์ ทั้งสองได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ (บุญผะเหวด) กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี สาธุ