ขบวนการสร้างข่าวลือ

มักถูกสร้าง…โดย “คนที่เกลียด”
ส่งต่อ….โดย…”คนไม่คิด”
และ…ถูกเชื่อ…โดย…”คนหูเบา”
ยกตัวอย่างกรณี มีสุนัขตัวเป็นบ้า คนแรกทักว่า หมาบ้า คนที่สองก็บอกว่าหมาบ้าเช่นกัน คนที่สามที่สี่ก็บอกว่า หมาบ้าด้วย ในที่สุด สุนัขตัวนั้น ตายอยู่ตรงสี่แยกเพราะถูกฆ่าตายด้วยคิดว่าเป็นหมาบ้า ลักษณะนี้เรียกว่าข่าวลือ ในเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ไม่มีใครสักคนเลยที่จะเอะใจว่า สุนัขนั้นเป็นบ้าจริงหรือไม่ ในเมื่อมันตายแล้ว จึงพากันมาฉุกคิดว่า เออ! มันอาจจะไม่ใช่หมาบ้าก็เป็นได้ ถามอะไรเกิดขึ้นกับสุนัขตัวนั้น คือความสูญเสียได้เกิดขึ้นแล้ว

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

พุทธศาสนาสุภาษิต

ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน อ่านว่า = ทุนละโพ อังคะสัมปันโน
แปลว่า = คนที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่าง หาได้ยาก
อธิบายเพิ่มเติม
หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ได้พูดไว้ว่า การที่จะหาคนที่ดีที่สุดนั้นหายาก เหมือนกับการหาหนวดเต่า เช่นพระพุทธเจ้าของเรา ก่อนที่จะมาอุปัติเกิดขึ้นในโลกนี้ต้องบำเพ็ญเพียรกี่อสงไข แสนมหากัปป์ นับได้ว่าใช้เวลาเป็นหลายๆปีทีเดียว

BACK TO TOP OF PAGE

Reminder

On Sunday 7th, July, 2013 at 10.30 a.m., the monks will go to Craig O’Flynn’s Gym (Sitjaipeth Thai Gym) at Unit 6, New Sunbeam Business Park, Blackpool, Cork City.

There will be a blessing and a chanting ceremony for laypeople, Thai and Irish, to make and to receive merit. There will also be an alms bowl service and a candlelit procession ceremony. Contact 087-685-2784 for more information.

BACK TO TOP OF PAGE

พุทธศาสนสุภาษิต

อตฺตโน อุตฺตรึ ภเชถ อ่านว่า = อัดตะโน อุดตะริง พะเชถะ
แปลว่า = ควรเลือกคบหาคนที่ดีกว่าตน
การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสมบัติของนักปราชญ์ทั้งหลาย เพราะบางทีอาจจะมีคำถามว่า “ใครละที่ดีว่าเรา” ในมงคลสูตรบอกว่า ให้สังเกต ๓ ประการว่า ใครละที่จะดีว่าเรา ก็คือ ๑ การคิด,๒.การพูด,และ ๓. การกระทำ เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราวินิจฉัยได้ว่า ใครที่คิดว่าจะดีว่าหรือไม่ดีกว่าเรา ด้วยตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น เราเป็นคนไม่ชอบเล่นการพนัน แต่ว่าคนๆ นั้นก็ยังมาชวนเราบ่อยๆ ไปเล่นการพนัน อย่างนี้เป็นต้น นอกจากเราไม่คบกับคนนั้นแล้ว ในอีกด้านหนึ่งยังเป็นการช่วยทางอ้อมทำให้เขาได้ข้อคิด หรือเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นได้ ยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะไปคบคนอื่นๆ ที่มีความคิดหรือพฤติกรรมเท่าเทียมกัน(ในส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไป) ที่สำคัญเราก็ประพฤติตนสม่ำเสมอ รักษามาตรฐานการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ก็เป็นสุขแล้ว

BACK TO TOP OF PAGE

พุทธศาสนสุภาษิต

เสยฺยํโส เสยฺยโส โหติ อ่านว่า = เสยยังโส เสยยะโส โหติ
แปลว่า = คบคนดี ย่อมพลอยมีส่วนดีไปด้วย
อธิบายเพิ่มเติม
ในโลกนี้มักจะมีของคู่กันเสมอๆ เช่น ดำกับขาว สูงกับยาวเป็นต้น การคบคน ในตัวของคนเราก็มีทั้งดีและไม่ดีปนกันอยู่(นิสัย) แต่ว่าจะมีส่วนดีมากกว่า(ความคิด) การคบคนก็เหมือนเราไปซื้อของหรือไป ช๊อบปิ้งเลื่อกที่จะซื้อของ เรามีความพิถีพิถันอย่างไรในการซื้อของ การคบเพื่อนๆ ก็คงจะต้องพิถีพิถันเช่นกัน เพราะถ้าเราคบคนไม่ดี ก็จะพลอยไม่ดีกะเขาไปด้วย ตรงกันข้ามถ้าเราเลือกคบคนดีๆ ความเป็นมงคลก็จะเกิดจะมีแก่ต้นนั่นเอง ไม่ต้องไปหาหรือเสริมมงคลที่ไหนหรอก ความดีหรือมงคลก็เกิดขึ้นได้ในการคบคน

BACK TO TOP OF PAGE

Family of Surasak, Dublin, came to make merit at the Temple

Blessings to Mr. Surasak, Mrs. Siraprapha, Miss Chutimondha, Khun Siddisak Sangtopo who offered Sang-ka-tan and donated €50 to the monks.

May the power of the Holy Triple Gems always bless you all. May you all have everlasting happiness and prosperity in life.

This slideshow requires JavaScript.

BACK TO TOP OF PAGE