พุทธศาสนสุภาษิต

สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ อ่านว่า = สะกัมมุนา โห-ติ ผะลูปะปัดติ
แปลว่า = ผลสำเร็จ ย่อมมี ด้วยการกระทำของตน
อธิบายเพิ่มเติม
พุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกรรม(การกระทำ)ของเราเอง เช่นว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หรือ ใครจะทำกรรมอันใดไว้ จะดีหรือชั่วก็ตามผลกรรม (การทำ)นั้น เราเท่านั้นจะเป็นผู้รับผลของการกระทำนั้น (กรรม) ฉะนั้นเมื่อทราบดังนี้แล้ว การกระทำแต่สิ่งดีๆ เท่านั้นพึงกระทำ ส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็ควรงดเว้นเสียหรือไม่ทำเสียเลยจะดีกว่า

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s