พุทธศาสนสุภาษิต

สันโต สัดตหิเต รตา อ่านว่า = สันโต สัดตะหิเต ระตา
แปลว่า = คนดี ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
หมายความว่า ทำตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่นบริจาคทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น หรือทำงานเกี่ยวกับองค์กรการกุศลอย่างนี้เรียกว่า ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเกื้อกูลแก่สังคม พูดง่าย ๆ ว่า เป็นคนดีมีธรรมะ เสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเอง

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s