พุทธศาสนสุภาษิต

สนฺโต น เต วทนฺติ ธมฺมํ อ่านว่า = สันโต นะ เต วะทันติ ธัมมัง
แปลว่า = ผู้ใดพูดไม่เป็นธรรม ผู้นั้นไม่ใช่คนดี
อธิบายเพิ่มเติม
ในมงคลสูตรที่ว่า การไม่คบคนพาล การคบแต่บัณฑิตฯ ได้บอกลักษณะของคนพาลไว้ ๓ ประการ คือ ๑. การคิด ๒.การพูด และ ๓. การกระทำ
การพูดที่ไม่ดีมีลักษณะ ๔ อย่างคือ
๑. พูดส่อเสียด
๒.พูดเพ้อเจ้อ
๓. พูดหยาบ
๔. พูดเท็จ
การพูดที่เข้าข่ายลักษณะ๔ ประการนี้เรียกว่าพูดไม่ดี เมื่อพูดไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีเพราะคำพูดเหล่านั้นไม่เป็นธรรม

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s