พุทธศาสนสุภาษิต

อตฺตโน อุตฺตรึ ภเชถ อ่านว่า = อัดตะโน อุดตะริง พะเชถะ
แปลว่า = ควรเลือกคบหาคนที่ดีกว่าตน
การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสมบัติของนักปราชญ์ทั้งหลาย เพราะบางทีอาจจะมีคำถามว่า “ใครละที่ดีว่าเรา” ในมงคลสูตรบอกว่า ให้สังเกต ๓ ประการว่า ใครละที่จะดีว่าเรา ก็คือ ๑ การคิด,๒.การพูด,และ ๓. การกระทำ เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราวินิจฉัยได้ว่า ใครที่คิดว่าจะดีว่าหรือไม่ดีกว่าเรา ด้วยตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น เราเป็นคนไม่ชอบเล่นการพนัน แต่ว่าคนๆ นั้นก็ยังมาชวนเราบ่อยๆ ไปเล่นการพนัน อย่างนี้เป็นต้น นอกจากเราไม่คบกับคนนั้นแล้ว ในอีกด้านหนึ่งยังเป็นการช่วยทางอ้อมทำให้เขาได้ข้อคิด หรือเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นได้ ยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะไปคบคนอื่นๆ ที่มีความคิดหรือพฤติกรรมเท่าเทียมกัน(ในส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไป) ที่สำคัญเราก็ประพฤติตนสม่ำเสมอ รักษามาตรฐานการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ก็เป็นสุขแล้ว

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s