พุทธศาสนสุภาษิต

นตฺถิ วิชฺชาสมํ มิตฺตํ อ่านว่า = นัตถิ วิดชาสะมัง มิดตัง
แปลว่า = ไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้

อธิบายเพิ่มเติม มีคำกล่าว่า “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” อันนี้คงจะจริง เพราะความรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม เพราะสังคมต้องการการเรียนรู้ จริงอยู่ความรู้อาจจะเข้าใจว่ามีความจำกัดภายในห้องเรียนเท่านั้น เพราะว่า จะต้องได้ใบรับรองในการเรียนจบและเป็นที่นิยมของสากล ฉะนั้นเมื่อยังเยาว์วัยควรที่จะใฝ่ศึกษาเรียนรู้ให้มากๆ และสะสมประสบการณ์ไปด้วยทีละเล็กทีละน้อยก็จะเป็นดีนักแล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s