พุทธศาสนสุภาษิต

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว อ่านว่า = พะหูนัง ปันดิโต ชีเว
แปลว่า = บัณฑิต ย่อมอุทิศตนเพื่อหมู่ชน

อธิบายเพิ่มเติม บัณฑิตแปลว่า ผู้ฉลาดและเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม เราจะเห็นตัวอย่างได้ง่ายและก็ใกล้ตัวเราที่สุดคือเรื่องของพระเวสสันดร ที่ทรงเสียสละทุกๆ อย่างตั้งแต่ ให้ช้างเป็นทาน ตลอดถึงสิ่งที่บุคคลให้ทานได้ยากนั่นก็คือ ให้ทานลูกแก้วและเมียขวัญแต่บุคคลที่มาขอเช่น พราหมณ์ชูชก เป็นต้น เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน และเป็นการบำเพ็ญทานเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะอุบัติขึ้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s