พุทธศาสนสุภาษิต

ปญฺญาย มคฺคํ อลโส วินฺทติ อ่านว่า ปันยายะ มักคัง อะละโส วินทะติ
แปลว่า ผู้ไม่เกียจคร้าน ย่อมประสบหนทางแห่งปัญญา

อธิบายเพิ่มเติม ความขี้เกียจ เป็นหนึ่งในจำนวนผี ๖ ตัว ถ้าใคร คนใดหรือผู้ใด ไม่กำจัดผีตัวนี้แล้วไซร้ การประกอบการงาน หรือทำกิจการอะไรๆ ก็จะประสบความสำเร็จก็หาไม่ มีคำภาษิตว่า “ไม่มีความอยากจนในหมู่คนขยัน” ภาษิตนี้เห็นจะถูกต้อง ฉะนั้นแล้วความขยันหมั่นเพียร ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ขาย เป็นต้น จะต้องประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ยิ่งทำ ยิ่งได้ประสบการณ์ ยิ่งอ่านหนังสือมากยิ่งทำให้เราได้ความรู้มากฉันนั้น แม้กระทั่งการปฏิบัติธรรม จะต้องมีหลักธรรม ๓ ประการนี้ด้วยเช่นกันคือ อาตาปี = ความขยันสติมา = การความระลึกได้ สัมปชาโน = การมีความรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนี้แล

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s