ประกาศ

เนื่องจากทางวัดได้กำหนดวันบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ความทราบแล้วนั้น ทางวัดมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนจากกำหนดการเดิมเป็น วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สถานที่เดิม เมื่อได้รับทราบ กรุณาช่วยบอกต่อ ๆ กันไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการดำเนินงาน
วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

BACK TO TOP OF PAGE

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s