พุทธศาสนสุภาษิต

กาลคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ อ่านว่า = กาละคะตันจะ นะ หาเปติ อัดถัง
แปลว่า = คนขยัน ย่อมไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปเปล่า

อธิบายเพิ่มเติม จะเห็นได้ว่า พุทธภาษิตนี้ บ่งบอกว่า กาลเวลานั้นมีค่าอย่างยิ่งนัก ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา ก็จงรีบขวนขวายใฝ่ศึกษาหาความรู้ใส่ตนให้มากๆ อย่ามัวเที่ยวเล่นประเดี๋ยวจะเสียเวลา ถ้าเป็นพ่อค้า แม่เรือนก็ไม่ควรที่จะขี้เกียจเอาใจใส่การงานให้เรียบร้อยและดีงาม ไม่ว่าจะมีอาชีพหรือหน้าที่อะไรๆ ก็ตามก็ควรทำหน้าที่อันนั้นของตนๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีคุณภาพ จะได้สอดคล้องกับกาลเวลาดังที่กล่าวมานี้แล

BACK TO TOP OF PAGE

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s