พุทธศาสนสุภาษิต

โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ อ่านว่า = โยนิโส วิจิเน ธัมมัง 
แปลว่า = พึงพินิจ พิจารณาโดยรอบคอบ 
อธิบายเพิ่มเติม ธรรมะ คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ และพระองค์ได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า แล้วนำธรรมะเหล่านั้น มาสั่งสอนแก่พวกเราทั้งหลาย ให้ประพฤติปฎิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เช่น คนที่ประมาทเปรียบเสมือนคนที่ตายแล้ว เพราะผู้ที่ตายแล้วทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ จึงเหมือนกับคนที่ประมาทดังนี้เป็นต้น ฉะนั้นคำสั่งสอนที่ว่า “พึงพินิจ พิจารณาโดยรอบครอบ” น่าจะหมายเอาว่า เวลาที่เราจะทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร จะต้องให้ถี่ถ้วนหลายๆ ครั้ง เช่นถ้าจะทำความไม่ดีหรือความชั่ว จะต้องคิดแล้วคิดอีก หลายๆ ครั้ง แต่ถ้าทำความดีละก้อ ก็คิดเหมือนกัน แต่ไม่น่าจะคิดนานและคิดมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องที่ดี ในที่นี้น่าจะหมายถึงการมีสติ-สัมปชัญญะ ทุกๆ ครั้งที่ทำ จึงจะเป็นสิ่งที่ดีแล

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s