พุทธศาสนสุภาษิต

กุทโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ อ่านว่า = กุทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ
แปลว่า = คนโกรธ ย่อมมองไม่เห็นธรรม

อธิบายเพิ่มเติม ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นรากเหง้าของบาปอกุศลทั้งปวง ยากนักที่กำจัดให้ขาด แต่เราก็สามารถที่จะบรรเทาเบาบางให้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ได้ ด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม หมายความว่า ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ตามระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาทุกๆ อิริยบถ ไม่ว่า จะยืน เดิน นั่ง นอน หรือแม่กระทั่งอิริยาบถย่อยด้วยการกำหนดสติ

วิธีกำจัดหรือบรรเทาความโกรธได้ ด้วยการแผ่เมตตาให้แก่บุคคลที่เราโกรธ จนกระทั่งแผ่เมตตาให้ตัวเอง และให้เห็นความที่เราโกรธ โกรธทำไม โกรธเพราะอะไร ทำไมจึงโกรธ เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้ว ในที่สุดความโกรธนั้นก็จะบรรเทาเบาบาง จางหายไปในที่สุดแล

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

One thought on “พุทธศาสนสุภาษิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s