บุญพระเหวตเทศน์มหาชาติ

บุญผะเหวตเทศน์มหาชาติ
วันทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ ร่วมฟังและบูชากัณฑ์เทศน์บุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) ๑๓ กัณฑ์พันพระคาถา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ Old Wesley rugby club donnybrook Dublin 4 ที่เก่าเวลาเดิม พิธีเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
อานิสงส์ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์ เป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้
1. เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต
2. เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร
3. จักไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว
4. เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
5. ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา ก็จักได้บรรลุมรรคผล นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาอานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ
การแสดงเทศนา เรื่องพระเวสสันดรชาดก ตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกัน สืบมามีทั้งหมดพันพระคาถา พระโบราณาจารย์ได้แสดงถึง
กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร มี ๑๙ พระคาถา (พร ๑๐ ประการของพระนางผุสดี)
วันทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เชิญชวนทุกคน ร่วมฟังและบูชากัณฑ์เทศน์บุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) ๑๓ กัณฑ์พันพระคาถา ณ Old Wesley rugby club donnybrook Dublin 4 ที่เก่าเวลาเดิม พิธีเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
พร ๑๐ ประการของพระนางผุสดี
เมื่อถึงคราวจะสิ้นบุญจากสวรรค์พระนางได้ทูลขอพร ๑๐ ประการจากท้าวสักกเทวราชผู้เป็นพระสวามีก่อนที่จะไปบังเกิดในโลก
มนุษย์ พรที่พระนางผุสดีเทพธิดา
ทูลขอ มีดังนี้
๑. ขอให้พระนางเกิดในกรุงมัททราช แคว้นสีพี
๒.ขอให้พระนางมีดวงเนตรคมงามขำและดำขลับดั่งตาลูก เนื้อทราย
๓. ขอให้พระนางมีคิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง
๔. ขอให้พระนางได้นาม “ผุสดี” ดังเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความหลัง
๕. ขอให้พระนางมีพระโอรสเกียรติยศขจรไกลทั่วไปใน
ชมพูทวีป
๖. ยามทรงครรภ์ขอให้พระนางมีพระครรภ์งามไม่พองนูนดั่งสตรีสามัญชนทั่วไป
๗. ขอให้พระนางมีพระถันทั้งคู่เปล่งปลั่งงดงามดั่งบัวหลวงตูมไม่หย่อนยานคล้อยลง
๘. ขอให้เส้นพระเกศาของพระนางดำขลับตลอดชาติ
๙. ขอให้ผิวพรรณของพระนางละเอียดบริสุทธิ์ปราศจากราคี ดุจทองคำธรรมชาติ
๑๐. ขอให้พระนางได้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารเพราะความประมาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ ประธานชาริตี้ โทร.087 622 7464
นายสุวิทย์ ลาสระคู รองประธานชาริตี้ โทร. 089 420 7311
นายทองดาว แก้วคาม รองประธานชาริตี้ โทร. 089 965 0643
พระมหารำไพ แก่นกุล เจ้าอาวาส โทร. 089 464 1938,0252 4763

10152529_508099482649366_2240219547535553177_n

10336709_507638812695433_7042584646321879900_n

10339621_494599570666024_3178586608601516109_n

10351813_506451872814127_8805316881652142357_n

10355019_502126583246656_9118301919319411445_n

10363707_508099499316031_4239046384852264951_n

10372072_508549082604406_8042419458693160204_n

10440646_506187466173901_8072067470348079987_n

Advertisements