กฐินสามัคคี

โครงการสร้างวัด
โครงการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน มีเนื้อที่ ๒.๖ เอเคอร์ (ประมาณ ๕ไร่เศษ)ในราคา ๑๕๐,๐๐๐ ยูโร (ประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
แต่ก็ยังขาดเงินจำนวนมากที่จะซื้อบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวนั้น เพื่อให้เป็นพุทธศาสนสถานสมบัติ สร้างเป็นวัดและศูนย์วัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนคนไทย
ทำพุทธศาสนกิจ และประเพณีต่างของไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้กว้างไกลสู่นานาประเทศ
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ไม่จำกัดจำนวน ตามกำลังศรัทธา
————————————————————————————————-
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ประธาน สุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์
โทร. 087 622 7464 สายดับลิน
รองประธานคนที่ ๑ ทองดาว แก้วคาม
โทร.089 965 0643 วอเตอร์ฟอด
รองประธานคนที่ ๒ สุวิทย์ ลาสระคู
โทร. 089 420 7311 วอเตอร์ฟอด
ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยพุทธไอร์แลนด์ชาริตี้
โทร.089 464 1938,0 252 4763
10609668_536424923150155_379517765497151701_n

Advertisements