หนังสือพิมพ์ลงข่าวบวชสามเณร ที่วัดพุทธมหาธาตุ

Thank you The AVONDHU NEWSPAPER (John Ahern Journalist) ขออนุโมทนาแด่…Mr.Vinny McGuire and Ms.Nok Mingkhwan โยมพ่อแม่ของ ด.ช.ปิยะวัฒน์และด.ช.สเตฟาน และญาติโยมทั้งหลายที่ไปร่วมในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระปัญญาพุทธิวิเทศ (พระมหาเหลา ดร.) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร พระอุปัชฌาย์
10580112_538445906281390_7979640219851748462_n

Advertisements

กฐินสามัคคี

โครงการสร้างวัด
โครงการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน มีเนื้อที่ ๒.๖ เอเคอร์ (ประมาณ ๕ไร่เศษ)ในราคา ๑๕๐,๐๐๐ ยูโร (ประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
แต่ก็ยังขาดเงินจำนวนมากที่จะซื้อบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวนั้น เพื่อให้เป็นพุทธศาสนสถานสมบัติ สร้างเป็นวัดและศูนย์วัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนคนไทย
ทำพุทธศาสนกิจ และประเพณีต่างของไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้กว้างไกลสู่นานาประเทศ
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ไม่จำกัดจำนวน ตามกำลังศรัทธา
————————————————————————————————-
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ประธาน สุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์
โทร. 087 622 7464 สายดับลิน
รองประธานคนที่ ๑ ทองดาว แก้วคาม
โทร.089 965 0643 วอเตอร์ฟอด
รองประธานคนที่ ๒ สุวิทย์ ลาสระคู
โทร. 089 420 7311 วอเตอร์ฟอด
ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยพุทธไอร์แลนด์ชาริตี้
โทร.089 464 1938,0 252 4763
10609668_536424923150155_379517765497151701_n

บุญพระเหวตเทศน์มหาชาติ

บุญผะเหวตเทศน์มหาชาติ
วันทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ ร่วมฟังและบูชากัณฑ์เทศน์บุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) ๑๓ กัณฑ์พันพระคาถา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ Old Wesley rugby club donnybrook Dublin 4 ที่เก่าเวลาเดิม พิธีเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
อานิสงส์ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์ เป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้
1. เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต
2. เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร
3. จักไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว
4. เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
5. ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา ก็จักได้บรรลุมรรคผล นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาอานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ
การแสดงเทศนา เรื่องพระเวสสันดรชาดก ตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกัน สืบมามีทั้งหมดพันพระคาถา พระโบราณาจารย์ได้แสดงถึง
กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร มี ๑๙ พระคาถา (พร ๑๐ ประการของพระนางผุสดี)
วันทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เชิญชวนทุกคน ร่วมฟังและบูชากัณฑ์เทศน์บุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) ๑๓ กัณฑ์พันพระคาถา ณ Old Wesley rugby club donnybrook Dublin 4 ที่เก่าเวลาเดิม พิธีเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
พร ๑๐ ประการของพระนางผุสดี
เมื่อถึงคราวจะสิ้นบุญจากสวรรค์พระนางได้ทูลขอพร ๑๐ ประการจากท้าวสักกเทวราชผู้เป็นพระสวามีก่อนที่จะไปบังเกิดในโลก
มนุษย์ พรที่พระนางผุสดีเทพธิดา
ทูลขอ มีดังนี้
๑. ขอให้พระนางเกิดในกรุงมัททราช แคว้นสีพี
๒.ขอให้พระนางมีดวงเนตรคมงามขำและดำขลับดั่งตาลูก เนื้อทราย
๓. ขอให้พระนางมีคิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง
๔. ขอให้พระนางได้นาม “ผุสดี” ดังเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความหลัง
๕. ขอให้พระนางมีพระโอรสเกียรติยศขจรไกลทั่วไปใน
ชมพูทวีป
๖. ยามทรงครรภ์ขอให้พระนางมีพระครรภ์งามไม่พองนูนดั่งสตรีสามัญชนทั่วไป
๗. ขอให้พระนางมีพระถันทั้งคู่เปล่งปลั่งงดงามดั่งบัวหลวงตูมไม่หย่อนยานคล้อยลง
๘. ขอให้เส้นพระเกศาของพระนางดำขลับตลอดชาติ
๙. ขอให้ผิวพรรณของพระนางละเอียดบริสุทธิ์ปราศจากราคี ดุจทองคำธรรมชาติ
๑๐. ขอให้พระนางได้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารเพราะความประมาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ ประธานชาริตี้ โทร.087 622 7464
นายสุวิทย์ ลาสระคู รองประธานชาริตี้ โทร. 089 420 7311
นายทองดาว แก้วคาม รองประธานชาริตี้ โทร. 089 965 0643
พระมหารำไพ แก่นกุล เจ้าอาวาส โทร. 089 464 1938,0252 4763

10152529_508099482649366_2240219547535553177_n

10336709_507638812695433_7042584646321879900_n

10339621_494599570666024_3178586608601516109_n

10351813_506451872814127_8805316881652142357_n

10355019_502126583246656_9118301919319411445_n

10363707_508099499316031_4239046384852264951_n

10372072_508549082604406_8042419458693160204_n

10440646_506187466173901_8072067470348079987_n

Meditation retreat weekend

ขออนุโมทนาแด่ คุณอรุณี (ณี) โอทูล, นายณัฐพงค์ ยศระวาส สองแม่ลูก มาจากดับลิน ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และถวายภัตตาหารเช้า-เพล ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

This slideshow requires JavaScript.

BACK TO TOP OF PAGE

Birthday celebration for Master James Murphy, Cork

ขออนุโมทนาแด่ คุณจิราภรณ์ (จุ๋ม) พลโสภา และ Mr.Michael Murphy พาลูกๆ และญาติๆ ไปฉลองวันเกิดให้ James ลูกชายคนเล็ก และถวายสังฆทาน ที่วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ Mitchelstown บุญอันใดที่ท่านได้ทำแล้ว ปรารถนาแล้ว บุญอันนั้นจงสำเร็จทุกประการเทอญฯ

This slideshow requires JavaScript.

BACK TO TOP OF PAGE

Merit making by lay Buddhist people from Blarney

วันเข้าพรรษา Buddhist Lent ขออนุโมทนาแด่ คุณม้วน ปัญจะแก้ว คุณสายฝน พลโชติ ด.ญ.สโรชา ปัญจะแก้ว บริจาค ๓๐ ยูโร อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในชาตินี้และภพภูมิที่แล้วและญาติๆ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ขออนุโมทนาแด่ คุณวราพร ลินเนฮัน และครอบครัว บริจาค ๔๐ ยูโร อุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณป้าสมจิตร ชนะภัย

ขออนุโมทนาแด่คุณรัตนา เมอร์ฟี และครอบครัว บริจาค ๑๐ ยูโร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ตาปริง-ยายเคน ยิ่งชูรส ปู่คง-ย่ากุน จำนงเพียร

นอกจากนี้แล้ว ยังช่วยทำความสะอาดบริเวณ และล้างห้องน้ำห้องส้วม บุญอันใดที่ท่านทำแล้ว ปรารถนาแล้ว ขอบุญอันนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการเทอญฯ

This slideshow requires JavaScript.

BACK TO TOP OF PAGE

Asarnha Bucha merit making

อาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พาราณสี

ขออนุโมทนาแด่ โยมกนกรัตน์ อุตตมนคร คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ญาติมิตรทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ พระแม่ธรณีและพระแม่คงคา บริจาค ๔๐ ยูโร

โยมบุญยิ่ง (แดง) สัจวรรณ์ Mr.Paddy Gleeson พร้อมครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้แด่ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ขออนุโมทนาแด่ Mr.Paul Rigby คุณขนิษฐา (ก้อย) สามารถ

ขออนุโมทนาแด่คุณอำนวย, ณัฐกมล, อนุรดี, ชีวัธนัย วิเศษหอม ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน บริจาค ๓๐ ยูโร อุทิศให้พ่อวิจารย์ แม่ตึ่ง รักษาถิ่น

ขออนุโมทนาแด่ Songwut (ต่อ) – Chumpoonut (จุ๋ม) Sanban บริจาค ๒๐ ยูโร

ด.ช.อัมรินทร์ นายเอกรินทร์ สันบาลบริจาค ๑๐ ยูโร

บุญอันใดที่ท่านทั้งตั้งใจแล้วปรารถนาแล้ว ขอบุญนั้นจงสำเร็จทุกๆ ประการเทอญฯ

This slideshow requires JavaScript.

BACK TO TOP OF PAGE