Asalha Puja Day and the Buddhist Lent Day

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วันอาสาฬหบูชา และ เทศกาลเข้าพรรษา

พระสงฆ์วัดพุทธมหาธาตุ Mitchelstown จะไปเจริญพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพลที่ ร้านอาหารบ้านนาไทย คอร์ก

จึงขอเรียนเชิญ เจริญพร คนไทยและชาวไอริช ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ บริเวณ ไปร่วมทำบุญตักบาตร เหมือนเช่นเคย ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณแตน โทร 086 300 6717, Bannathai Restaurant, 15 Maylor St. Cork

On Sunday 28th July 2013, Asalha Puja Day and the Buddhist Lent Day

The monks will go to Bannathai Restaurant at 10.30 am to perform a blessing and chanting of the holy stanza for Thai and Irish laypeople. We would like to invite all Thai and Irish laypeople who live around the area to join the merit making on this Buddhist Lent Day.

For more information please contact Miss. Tan at 086 300 6717. Bannathai Restaurant, 15 Maylor St., Cork.

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

New committee members

โฉมหน้ากรรมการชุดใหม่ของศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยพุทธ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

(จากช้ายไปขวา) From left to right
นายอภิเชษฐ (ต้อม) วิมาลา เป็นกรรมการ – Mr. Apichet (Tom) Wimala, Committee Member
นางชุลีภรณ์ (นิดหน่อย) คอนรอย เป็นกรรมการ – Ms. Chuleeporn (Nitnoi) Conroy, Committee Member
นายทองดาว แก้วคาม เป็นรองประธานฯ – Mr. Thongdao Kaewkam, Vice-President
นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ เป็นประธานฯ – Mr. Surasak Sangthopho, President
นายสุวิทย์ ลาสระคู เป็นรองประธาน – Mr. Suwit Lasrakoo, Vice-President
นายไสว ธงไชย และนางถวิล สารีบุตรดี เป็นกรรมการ – Mr. Sawai Thongchai and Mrs. Thawin Sareebutrdee, Committee Members
Miss Noreen Harnett เป็นเหรัญญิก / Treasurer
นางสาวโชติกา (พร) พรถิรวัฒนา เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก – Miss Chotika (Porn) Pornthirawattana, Asst. Treasurer
นายเสถียร ทวีชัย เป็นกรรมการ – Mr. Satien Thaweechai, Committee Member
Mr.Paul Rigby เป็นเลขานุการ / Secretary
พระครูวิมลธรรมรังสี เป็นที่ปรึกษา / Prakru Wimolthammarungsri, Adviser
พระมหารำไพ แก่นกุล เป็นเจ้าอาวาสและกรรมการ – Pramaha Rumpai Kaenkul, The Abbot and Committee Members

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์คณะกรรมการ – Name and telephone of committee members

พระมหารำไพ แก่นกุล เจ้าอาวาสและกรรมการ เบอร์โทร. 089-464-1938
Pramaha Rumpai Kaenkul, The Abbot and committee member, Tel: 089-464-1938

นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ ประธาน เบอร์โทร. 087-622-7464
Mr. Surasak Sangthopho, President, Tel: 087-622-7464

นายสุวิทย์ ลาสระคู รองประธาน เบอร์โทร. 089-420-7311
Mr. Suwit Lasrakoo, Vice-President, Tel: 089-420-7311

นายทองดาว แก้วคาม รองประธาน เบอร์โทร. 089-965-0643
Mr. Thongdao Kaewkam, Vice-President, Tel: 089-965-0643

นางชุลีภรณ์ คอนรอย ผู้ช่วยเลขานุการ เบอร์โทร. 089-464-3833
Ms. Chuleeporn (Nitnoi) Conroy, Committee Member, Tel: 089-464-3833

Miss Noreen Harnett เหรัญญิก เบอร์โทร. 089-499-7672
Miss Noreen Harnett, Treasurer, Tel: 089-499-7672

นางสาวโชติกา พรถิรวัฒนา ผู้ช่วยเหรัญญิก เบอร์โทร. 086-210-2898
Miss Chotika (Porn) Pornthirawattana, Asst. Treasurer, Tel: 086-210-2898

นางถวิล สารีบุตรดี กรรมการ เบอร์โทร. 089-425-1966
Mrs. Thawin Sareebutrdee, Committee Members, Tel: 089-425-1966

Mr. Paul Rigby เลขานุการ เบอร์โทร. 086-354-7490
Mr. Paul Rigby, Secretary, Tel: 086-354-7490

นายเสถียร ทวีชัย กรรมการ
Mr. Satien Thaweechai, Committee Member

commitees

BACK TO TOP OF PAGE

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 3

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 (ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
รับสมัครผู้สนใจบวชชีพราหมณ์ 5 คนเท่านั้น

Meditation Weekend
I would love to invite you all to come and practice meditation with us in the Temple over the weekend 26th – 28th July. We have room in the Temple for 5 people to stay overnight on Friday and Saturday night.
There is no charge for the weekend; we have a donation box if you wish to support the Temple.

Friday 26th July to Sunday 28th July 2013 Programme for the Weekend is as follows

Friday Evening 26th July
6 p.m. Evening Chanting
– Ordination Ceremony for Nuns – Undertake 8 Precepts
– Practice Meditation, Giving Loving Kindness to all Sentient Beings
9 p.m. Bed time

Saturday 27th July
6 a.m. Morning Chanting
7 a.m. Breakfast
8.30 a.m. Practice Meditation,
– Dharmma Talk
10.30 a.m. Giving Loving Kindness to all Sentient Beings
11 a.m. Lunch time
1 p.m. Practice Meditation,
– Dharmma Talk
4 p.m. Giving Loving Kindness to all Sentient Beings
6 p.m. Evening Chanting
– Practice Meditation, Giving Loving Kindness to all Sentient Beings
9 p.m. Bed time

Sunday 28th July
6 a.m. Morning Chanting
7 a.m. Breakfast
8.00 a.m. Practice Meditation,
Ceremony to Relinquish 8 Precepts
8.30 a.m. Finish

SAFE JOURNEY

BACK TO TOP OF PAGE

Garda station Fermoy

วันนี้ Noreen ได้พาหลวงพ่อดร.สมปอง ศิริมงคล ไปสแตมป์วีซ่า ที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้พำนักได้ ๓ ปี แต่จะต้องสแตมป์วีซ่า ปีต่อปี

This slideshow requires JavaScript.

BACK TO TOP OF PAGE

ประกาศ

เนื่องจากทางวัดได้กำหนดวันบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ความทราบแล้วนั้น ทางวัดมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนจากกำหนดการเดิมเป็น วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สถานที่เดิม เมื่อได้รับทราบ กรุณาช่วยบอกต่อ ๆ กันไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการดำเนินงาน
วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

BACK TO TOP OF PAGE

New Committee Members

โฉมหน้ากรรมการชุดใหม่ของศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยพุทธ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

(จากช้ายไปขวา) From left to right
นายอภิเชษฐ (ต้อม) วิมาลา เป็นกรรมการ – Mr. Apichet (Tom) Wimala, Committee Member
นางชุลีภรณ์ (นิดหน่อย) คอนรอย เป็นกรรมการ – Ms. Chuleeporn (Nitnoi) Conroy, Committee Member
นายทองดาว แก้วคาม เป็นรองประธานฯ – Mr. Thongdao Kaewkam, Vice-President
นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ เป็นประธานฯ – Mr. Surasak Sangthopho, President
นายสุวิทย์ ลาสระคู เป็นรองประธาน – Mr. Suwit Lasrakoo, Vice-President
นายไสว ธงไชย และนางถวิล สารีบุตรดี เป็นกรรมการ – Mr. Sawai Thongchai and Mrs. Thawin Sareebutrdee, Committee Members
Miss Noreen Harnett เป็นเหรัญญิก / Treasurer
นางสาวโชติกา (พร) พรถิรวัฒนา เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก – Miss Chotika (Porn) Pornthirawattana, Asst. Treasurer
นายเสถียร ทวีชัย เป็นกรรมการ – Mr. Satien Thaweechai, Committee Member
Mr.Paul Rigby เป็นเลขานุการ / Secretary
พระครูวิมลธรรมรังสี เป็นที่ปรึกษา / Prakru Wimolthammarungsri, Adviser
พระมหารำไพ แก่นกุล เป็นเจ้าอาวาสและกรรมการ – Pramaha Rumpai Kaenkul, The Abbot and Committee Members

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์คณะกรรมการ – Name and telephone of committee members

พระมหารำไพ แก่นกุล เจ้าอาวาสและกรรมการ เบอร์โทร. 089-464-1938
Pramaha Rumpai Kaenkul, The Abbot and committee member, Tel: 089-464-1938

นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ ประธาน เบอร์โทร. 087-622-7464
Mr. Surasak Sangthopho, President, Tel: 087-622-7464

นายสุวิทย์ ลาสระคู รองประธาน เบอร์โทร. 089-420-7311
Mr. Suwit Lasrakoo, Vice-President, Tel: 089-420-7311

นายทองดาว แก้วคาม รองประธาน เบอร์โทร. 089-965-0643
Mr. Thongdao Kaewkam, Vice-President, Tel: 089-965-0643

นางชุลีภรณ์ คอนรอย ผู้ช่วยเลขานุการ เบอร์โทร. 089-464-3833
Ms. Chuleeporn (Nitnoi) Conroy, Committee Member, Tel: 089-464-3833

Miss Noreen Harnett เหรัญญิก เบอร์โทร. 089-499-7672
Miss Noreen Harnett, Treasurer, Tel: 089-499-7672

นางสาวโชติกา พรถิรวัฒนา ผู้ช่วยเหรัญญิก เบอร์โทร. 086-210-2898
Miss Chotika (Porn) Pornthirawattana, Asst. Treasurer, Tel: 086-210-2898

นางถวิล สารีบุตรดี กรรมการ เบอร์โทร. 089-425-1966
Mrs. Thawin Sareebutrdee, Committee Members, Tel: 089-425-1966

Mr. Paul Rigby เลขานุการ เบอร์โทร. 086-354-7490
Mr. Paul Rigby, Secretary, Tel: 086-354-7490

นายเสถียร ทวีชัย กรรมการ
Mr. Satien Thaweechai, Committee Member

commitees

BACK TO TOP OF PAGE

New committee members

โฉมหน้ากรรมการชุดใหม่ของศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยพุทธ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

(จากช้ายไปขวา) From left to right
นายอภิเชษฐ (ต้อม) วิมาลา เป็นกรรมการ – Mr. Apichet (Tom) Wimala, Committee Member
นางชุลีภรณ์ (นิดหน่อย) คอนรอย เป็นกรรมการ – Ms. Chuleeporn (Nitnoi) Conroy, Committee Member
นายทองดาว แก้วคาม เป็นรองประธานฯ – Mr. Thongdao Kaewkam, Vice-President
นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ เป็นประธานฯ – Mr. Surasak Sangthopho, President
นายสุวิทย์ ลาสระคู เป็นรองประธาน – Mr. Suwit Lasrakoo, Vice-President
นายไสว ธงไชย และนางถวิล สารีบุตรดี เป็นกรรมการ – Mr. Sawai Thongchai and Mrs. Thawin Sareebutrdee, Committee Members
Miss Noreen Harnett เป็นเหรัญญิก / Treasurer
นางสาวโชติกา (พร) พรถิรวัฒนา เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก – Miss Chotika (Porn) Pornthirawattana, Asst. Treasurer
นายเสถียร ทวีชัย เป็นกรรมการ – Mr. Satien Thaweechai, Committee Member
Mr.Paul Rigby เป็นเลขานุการ / Secretary
พระครูวิมลธรรมรังสี เป็นที่ปรึกษา / Prakru Wimolthammarungsri, Adviser
พระมหารำไพ แก่นกุล เป็นเจ้าอาวาสและกรรมการ – Pramaha Rumpai Kaenkul, The Abbot and Committee Members

commitees

BACK TO TOP OF PAGE